Profiel Persoon Publicaties Partners Contact Imergis Portaal  

Imergis Organisatiebloei: profiel

Jan-Willem van Aalst Imergis Organisatiebloei is eind 2005 opgericht door Jan-Willem van Aalst. Jan-Willem heeft een integrale visie op bewustzijn en energie voor mensproductiviteit, en het benutten van informatie en kennis voor organisatiebloei.

Jan-Willem verbindt mensen en organisaties die in complexe ketens samenwerken, om tot resultaten te komen die door moeilijk te beïnvloeden factoren nog niet gehaald zijn. Daarnaast organiseert Jan-Willem trainingen en workshops en adviseert in de publieke sector over informatiemanagement.

De passie achter Imergis Organisatiebloei

  • Organisaties bestaan vooral uit mensen. Regels, procedures en ICT leveren weinig op als mensen er ongemotiveerd mee werken.
  • De successen van een organisatie worden goeddeels gehaald door de energie en handelingsbereidheid van die mensen.
  • De tijd waarin organisaties Tayloristisch en Descartiaans konden worden geleid ("de top denkt, de vloer voert uit") is voorbij. Nu is het "Wie het weet mag het zeggen", in plaats van "Wie de baas is, mag het zeggen".
  • Zingeving in het werk is een actueel thema dat steeds belangrijker wordt, en intuïtie wordt steeds belangrijker ten opzichte van ratio.
  • Organisaties investeren weinig in bewustzijn en energie van hun eigen mensen, voornamelijk omdat men niet weet welke technieken daarvoor effectief zijn.
  • Blokkades voor effectieve energie en handelingsbereidheid, en dus van bedrijfsresultaat, zitten in afweermechanismen, gevoed door werkdruk en onzekerheden. Bewustzijn van deze 'onderstroom' — zonder oordeel — is cruciaal.
  • De laatste jaren vinden baanbrekende nieuwe inzichten plaats op technieken voor bewustzijnsontwikkeling. Via het Center for Human Emergence is Jan-Willem bij de verkenning hiervan betrokken.
  • Door bewustzijn omtrent een wenkend perspectief te ontwikkelen, onstaat energie om te verbinden. Als mensen deze energie zaaien, worden de juiste resultaten geoost, en volgt bloei van de organisatie. Dit uit zich in goed bedrijfsresultaat: organisatiebloei.


Op de portaalpagina vindt u de werkterreinen waarop Imergis actief is.

Imergis organisatiebloei

J.W.'s Blog

Op naar 2012 - de grote reset

De Maya's hebben honderden jaren lang de bewegingen van de hemellichamen gevolgd, en hebben niet alleen patronen in die bewegingen ontdekt, maar ook de samenhang daartussen op indrukwekkende wijze beschreven. De bewegingen van die hemellichamen beïnvloeden in zekere mate de elektro-magnetische velden van onze Aarde en dus ook de hersengolven van onze eigen hersenen (via de Schumann-frequentie). Het effect is nooit objectief aangetoond en ook niet of nauwelijks meetbaar, maar het geschiedenisboekje laat teveel parallellen zien om het verhaal van de Maya's zomaar te negeren. Door extrapolatie konden zij ook voorspellingen doen. Zo meenden zij dat we eind 2012 (of eind 2011 volgens sommige andere berekeningen) de dertiende grote cyclus ingaan en dat tot die tijd zo'n beetje alles in stroomversnelling en chaos komt. Waarvan akte zou ik zeggen als je de nieuwsberichten de afgelopen jaren bekijkt. Vergaat de wereld eind 2012? Geenszins, maar er ontstaat wel een nieuw niveau van bewustzijn, dat wordt gekarakteriseerd door een paradigma-shift van 'plan & control' naar 'sense en respond'. Steeds meer organisaties voelen dat merkbaar. De maakbare organisatie, de planbare projecten: het werkt niet meer. We komen in een netwerksamenleving op basis van werkbaarheid nu. De boodschap: 'letting go & letting come' — loslaten en toelaten wat er komt.

Agenda

Er zijn nog geen komende gebeurtenissen toegevoegd.