Informatiemanagement Visie Track record OOV-sector Contact Imergis Portaal  

Visie op informatiemanagement

Informatie stroomt door alle processen in een organisatie heen. Te vaak wordt vanuit business doelen de ICT ingericht. Maar de organisatie wordt dan niet eerst vanuit informatie-optiek bekeken. Het credo is: eerst informatiseren, dan organiseren, dan automatiseren.

ICT is ondersteunend aan informatiemanagement. Winst wordt niet bereikt met nieuwe ICT alleen. Immers: "Old organisation + New technology = Expensive Old Organisation" (Iske). Winst bereik je door de mensen de gelegenheid te bieden en te verleiden om handig gebruik te maken van slimme ICT-oplossingen. Dat betekent: werken aan kunnen, willen en durven van de mensen.

Imergis adviseert over hoe informatiebeleid, informatiemanagement en informatiearchitectuur tot daadwerkelijke kennisproductiviteit en betere bedrijfsresultaten leidt. Advies van Imergis karakteriseert zich door de totaalaanpak:

  • Beleidsmatig verankerd, informatiekundig uitgekiend čn technisch haalbaar;
  • Bestuurlijk goed ingericht čn uitvoerbaar in 'het dagelijks werk';
  • Lange-termijn visie čn zichtbare resultaten op korte termijn;
  • Theoretisch onderbouwd čn gedragsmatig haalbaar (Moeten, willen, kunnen čn durven).
Net zoals een stadswijk een bestemmingsplan nodig heeft, heeft uw informatie(huishouding) een bestemmingsplan nodig. Daarmee haalt u meer betekenis en resultaat uit de vele informatie die u (nodig) hebt.


Hoe Imergis aankijkt tegen Informatiearchitectuur en Informatiemanagement

Stelt u zich eens voor dat een stadswijk wordt ingericht zonder bestemmingsplan. In een bestemmingsplan maakt een gemeente keuzes over onder andere:

  • Wegeninfrastructuur. Hoe moeten de wegen lopen om het verkeer zo vlot mogelijk te laten doorstromen? Hoe sluiten ze aan op de provinciale wegen en de wegen van buurgemeenten? Welke punten vereisen extra aandacht (bijvoorbeeld in de buurt van scholen en bejaardentehuizen)? Ook ondergrondse kabels en leidingen vragen om keuzes.
  • Gebruik van het land. Een industrieterrein plaats je liever niet vlak naast een beschermd natuurgebied en een woonwijk liefst niet vlak naast een rijksweg. Maar een kantorenpark juist weer wel. Wat moet waar komen? Waar is behoefte aan? Hoe ligt de balans tussen economische en milieu-overwegingen?
  • Plaatsing van voorzieningen. Is er een winkelcentrum nodig? Een tram- of metroverbinding met andere stadsdelen? Is er al een ziekenhuis in de buurt? Kunnen brandweer, ambulance en politie tijdig ter plaatse zijn?
U ziet, een stadswijk zonder bestemmingsplan zou al snel een chaos worden. Helaas hebben veel organisaties geen bestemmingsplan voor informatiemanagement. Daarom is het hebben en kunnen delen van informatie vaak een chaos. Hoe vaak worden gegevens dubbel opgeslagen? Hoe vaak zijn gegevens verouderd? Of domweg onjuist? Hoe is de beveiliging en beheer van gegevens geregeld?


Ervaring van Jan-Willem van Aalst met dit thema

Jan-Willem van Aalst draagt al vanaf 2002 actief bij aan informatiebeleid, informatiemanagement en informatiearchitectuur in de veiligheidssector. Dit in adviestrajecten voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, koepelorganisaties zoals de NVBR, en verscheidene Veiligheidsregio's, waaronder Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Kennemerland, Limburg-Noord en Utrecht.

Imergis organisatiebloei

J.W.'s IM Blog

Informatiemanagement, waarom?

Bij veel organisaties staat informatiemanagement nog steeds niet erg hoog op de prioriteitenlijst. Het is ongrijpbaar en zou eigenlijk zichzelf moeten regelen. Een heel nieuwe burgergeneratie heeft echter inmiddels de cruciale functie van informatiemanagement in het oog, getuige de vele nieuwe 'social media' zoals Linkedin en Twitter. Zonder informatie ben je nergens en het stroomt overal doorheen. Maar als een organisatie wordt gevraagd de belangrijkste informatieproducten op te noemen die bepalend zijn voor de core business en waar alle werkprocessen op bouwen, dan wordt het vaak stil. Niet voor niets benadrukt hoogleraar Jan Grijpink de volgorde "eerst informatiseren, dan organiseren, dan pas automatiseren". Willen organisaties niet overbodig worden gemaakt door burgers en bedrijven die dit wel snappen en toepassen, dan doen ze er goed aan dat eens op te pakken.


Agenda

Er zijn nog geen komende gebeurtenissen toegevoegd.