Informatiemanagement Visie Track record OOV-sector Contact Imergis Portaal  

Imergis track record op informatiemanagement

Dit overzicht schetst de belangrijkste recente activiteiten van het advieswerk van Imergis organisatiebloei. Een uitgebreider overzicht is opgenomen in het C.V. van Jan-Willem van Aalst, dat desgewenst is op te vragen via de contact pagina.


 

2016: Ministerie VenJ / NCTV. Advisering Verbreding NL-Alert

2015: Ministerie VenJ / DGPOL. Visievorming 112-keten en DGPOL Roadmap 112 voor de periode 2016-2025

2015: Ministerie VenJ / DGPOL. Ontwerp en voorbereiding realisatie Informatiepunt DGPOL 2.0

2015: Ministerie VenJ. Begeleiding WODC onderzoek Risicogestuurd werken bij DGPOL

2015: Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum. Informatiebeleidsplan landelijk operationele coördinatie bij crises en rampen

2015: Veiligheidsregio Groningen. Advies aanpak geografisch informatiebeheer t.b.v. business intelligence

2015: Brandweer NL. Eindredactie VeRA 2.0
De Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VeRA) is een ordeningsprincipe dat Veiligheidsregio’s houvast biedt bij het richten en inrichten van hun informatie¬voorziening. VeRA is gestoeld op NORA. Naast principes en standaarden biedt VeRA ook een handreiking voor IV-aanbestedingen en een concrete Project Startarchitectuur. Jan-Willem is één van de eindredacteuren van VeRA.

2015: Brandweer NL. Organiseren van standaardisatie van gegevensuitwisseling van brandkraan locaties tussen waterbedrijven en brandweerkorpsen

2015: IFV. Inhoudelijk beheerder Geo-catalogus Geo4OOV.
Het Instituut Fysieke Veiligheid organiseert de beschikbaarheid en kwaliteit van geografische data voor de veiligheidsregio’s in het landelijke programma Geo, met basisvoorziening Geo4OOV. Jan-Willem fungeert als catalogus beheerder en heeft daartoe veel contacten met bronhouders zoals Kadaster en Rijkswaterstaat, en met Veiligheidsregio’s om behoeftes en wensen te inventariseren.

2015: Ministerie van VenJ. Advisering beleidskaders Informatievoorziening Meldkamerdomein in een politiek-bestuurlijke omgeving

2014: Veiligheidsregio Kennemerland. Borging en P.R. van onderzoeksresultaten van het Europese Disaster project

2014: GHOR NL. Aansluiting van zorgcontinuďteit op het landelijke Handelsregister en LCMS

2014: Veiligheidsberaad/ Brandweer NL. Vertegenwoordiger OOV sector in landelijk gebruikersoverleg BRT

2014: Ministerie van VenJ. Advisering over monitoring IT-governance bij Nationale Politie en meldkamer

2013: Veiligheidsberaad. Ondersteuning bij landelijke opzet geo-proxy server kaartmateriaal

2013: Veiligheidsberaad. Gegevensarchitectuur Nationaal Meldkamersysteem .

2013: Eigen initiatief. Realisatie van Open Topografie Nederland in opentopo.nl en gemeentenatlas.nl
Hulpdiensten hebben behoefte aan betrouwbare en dus actuele topografie. De kaartbladen van het Kadaster worden vaak afgedaan als te weinig actueel. Jan-Willem heeft als experiment de BAG panden en OpenStreetMap wegen gebruikt in combinatie met de Top10NL topografie om tot een actueel kaartbeeld te komen. Dit heeft geleid tot de populaire website www.opentopo.nl en www.gemeentenatlas.nl, die jaarlijks worden bijgewerkt. Het resultaat is zo goed bevallen dat het Kadaster zelf meedenkt.

2013: Brandweer NL. Ontwerpen en opzetten van iNowit, het innovatieplatform voor de Veiligheidsregio’s

2013: GHOR NL. Professionalisering informatiemanagement bij de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

2012: Brandweer NL. Realisatie van de Veiligheidsregio Referentie Architectuur VeRA

2011-2013: Ministerie VenJ. Advisering over de monitoring van de uitvoering van het Aanvalsprogramma IV van de Nationale Politie

2011-2012: NVBR. Projectleider voorbereiding landelijke voorziening Decentrale Uitgifte

2010-2011: Studio Veiligheid / Zeehavenpolitie. Serious Gaming voor Identity Management in de Keten Transport & Logistiek

2010-2012: NVBR (brandweer-koepel). Implementatieadviseur Landelijke Invoering Digitale Bereikbaarheidskaart

Veiligheidsregio Kennemerland (2010)
Voorbereiden Geografisch beeld voor SAIL 2010 evenement
Bij evenement SAIL 2010 willen de betrokken veiligheidsregio's een gedeeld operationeel beeld van het gebied, inclusief actuele scheepslocaties en bewegingen van hulpdiensten. In de periode januari 2010 - juni 2010 heeft Jan-Willem een geografische architectuur hiervoor uitgewerkt, afspraken met bronhouders gemaakt en in het kader van het regio-abonnement op Studio Veiligheid en de daarbij behorende Informatiepool het dynamische plot gerealiseerd en geborgd in de organisatie.

BZK (2009-2010)
Kerngroep Landelijk overleg OOV Architecten
Jan-Willem heeft samen met enkele andere OOV architecten het initiatief genomen om de beschikbare architectuurprincipes en de facto standaarden te bundelen in het zgn. IBV Manifest. Dit in het kader van een professionaliseringslag in de OOV sector, die ook door BZK en het Veiligheidsberaad wordt nagestreefd.

NVBR (2009-2010)
Secretaris Brandweer Vraagorganisatie Informatiemanagement (BVIM)
De Brandweer heeft de BVIM opgericht om te komen tot landelijke programma's van eisen in informatievoorziening. Hiermee kan de brandweer de ICT leveranciermarkt beter aansturen en wordt het wiel minder vaak opnieuw uitgevonden. Jan-Willem heeft als secretaris de BVIM community helpen opbouwen en ervoor gezorgd dat de eerste BVIM producten zijn opgeleverd.

GHOR Haaglanden (2009)
Opzetten informatievoorziening coördinatie geneeskundige hulpverlening
Jan-Willem ondersteunt het Bureau GHOR Haaglanden in de eigen interne informatie-voorziening. De processen "spoedeisende medische hulpverlening" en "psychosomatische hulpverlening bij ongevallen en rampen" worden verbeterd; dit in het licht van de Veiligheidsregio i.o. en de samenwerking met de Meldkamer Ambulance.

Denhatex (2008)
Publicatie van de A1 poster "Veiligheidsregio's"
In samenwerking met Uitgeverij Denhatex publiceerde Jan-Willem eind 2008 zijn eigengemaakte A1 poster "Veiligheidsregio's", met gemeentegrenzen en risico-objecten. De PR voor de poster wordt goeddeels door uitgeverij Denhatex verzorgd.

NVBR (2008)
Programmacoördinator Informatiemanagement a.i.
Vanaf augustus 2008 t/m februari 2009 vervulde Jan-Willem de rol van NVBR Programmacoördinator Informatiemanagement. In deze periode zijn enkele subsidie-aanvragen goed afgerond, is de Brandweer Vraagorganisatie IM opgezet, en is het meerjaren informatiebeleidsplan IM langs Raad MIV en Veiligheidsberaad gegaan.

BZK (2008)
Architectuurmanifest OOV
In samenwerking met drie informatiearchitecten uit de veiligheidssector heeft Jan-Willem het initiatief genomen om te komen tot een voor bestuurders begrijpelijke samenvatting van huidige architectuurprincipes. In een later stadium in 2008 heeft BZK deze samengevoegd met de fundamentele principes van IBV, het Informatiebeleid Veiligheid.

Imergis organisatiebloei

J.W.'s IM Blog

Informatiemanagement, waarom?

Bij veel organisaties staat informatiemanagement nog steeds niet erg hoog op de prioriteitenlijst. Het is ongrijpbaar en zou eigenlijk zichzelf moeten regelen. Een heel nieuwe burgergeneratie heeft echter inmiddels de cruciale functie van informatiemanagement in het oog, getuige de vele nieuwe 'social media' zoals Linkedin en Twitter. Zonder informatie ben je nergens en het stroomt overal doorheen. Maar als een organisatie wordt gevraagd de belangrijkste informatieproducten op te noemen die bepalend zijn voor de core business en waar alle werkprocessen op bouwen, dan wordt het vaak stil. Niet voor niets benadrukt hoogleraar Jan Grijpink de volgorde "eerst informatiseren, dan organiseren, dan pas automatiseren". Willen organisaties niet overbodig worden gemaakt door burgers en bedrijven die dit wel snappen en toepassen, dan doen ze er goed aan dat eens op te pakken.


Agenda

Er zijn nog geen komende gebeurtenissen toegevoegd.