Informatiemanagement Visie Track record OOV-sector Contact Imergis Portaal  

De OOV sector

Kort overzicht door Imergis organisatiebloei

De Veiligheidssector is een samenspel van organisaties, samenwerkingsverbanden en regelgeving rondom fysieke veiligheid in Nederland. Deze pagina's geven een beknopt overzicht van de actoren, organisatievormen en huidige ontwikkelingen in informatievoorziening. Jan-Willem van Aalst adviseert tussen bestuurlijk en uitvoerend niveau over huidige en volgende stappen in de verbetering van het hebben en delen van informatie tussen de partijen.


Actoren
De lijst actoren is gestructureerd in kernspelers en ketenpartners. De ketenpartners zijn geclusterd naar sectoren.
Kernspelers

Ketenpartners: Stafrecht

Ketenpartners: Zorg

Ketenpartners: Water

Ketenpartners: Mobiliteit en energie

Ketenpartners: Militair

Ketenpartners: Overig (niet-privaat)

Bestuurlijke organen

Imergis organisatiebloei

J.W.'s IM Blog

Informatiemanagement, waarom?

Bij veel organisaties staat informatiemanagement nog steeds niet erg hoog op de prioriteitenlijst. Het is ongrijpbaar en zou eigenlijk zichzelf moeten regelen. Een heel nieuwe burgergeneratie heeft echter inmiddels de cruciale functie van informatiemanagement in het oog, getuige de vele nieuwe 'social media' zoals Linkedin en Twitter. Zonder informatie ben je nergens en het stroomt overal doorheen. Maar als een organisatie wordt gevraagd de belangrijkste informatieproducten op te noemen die bepalend zijn voor de core business en waar alle werkprocessen op bouwen, dan wordt het vaak stil. Niet voor niets benadrukt hoogleraar Jan Grijpink de volgorde "eerst informatiseren, dan organiseren, dan pas automatiseren". Willen organisaties niet overbodig worden gemaakt door burgers en bedrijven die dit wel snappen en toepassen, dan doen ze er goed aan dat eens op te pakken.


Agenda

Er zijn nog geen komende gebeurtenissen toegevoegd.