<%@ LANGUAGE="VBScript" %> Imergis organisatiebloei
Profiel Persoon Publicaties Partners Contact Imergis Portaal  

Imergis Organisatiebloei: profiel

Jan-Willem van Aalst Imergis Organisatiebloei is eind 2005 opgericht door Jan-Willem van Aalst. Jan-Willem heeft een integrale visie op bewustzijn en energie voor mensproductiviteit, en het benutten van informatie en kennis voor organisatiebloei.

Jan-Willem verbindt mensen en organisaties die in complexe ketens samenwerken, om tot resultaten te komen die door moeilijk te beïnvloeden factoren nog niet gehaald zijn. Daarnaast organiseert Jan-Willem trainingen en workshops en adviseert in de publieke sector over informatiemanagement.

De passie achter Imergis Organisatiebloei

  • Organisaties bestaan vooral uit mensen. Regels, procedures en ICT leveren weinig op als mensen er ongemotiveerd mee werken.
  • De successen van een organisatie worden goeddeels gehaald door de energie en handelingsbereidheid van die mensen.
  • De tijd waarin organisaties Tayloristisch en Descartiaans konden worden geleid ("de top denkt, de vloer voert uit") is voorbij. Nu is het "Wie het weet mag het zeggen", in plaats van "Wie de baas is, mag het zeggen".
  • Zingeving in het werk is een actueel thema dat steeds belangrijker wordt, en intuïtie wordt steeds belangrijker ten opzichte van ratio.
  • Organisaties investeren weinig in bewustzijn en energie van hun eigen mensen, voornamelijk omdat men niet weet welke technieken daarvoor effectief zijn.
  • Blokkades voor effectieve energie en handelingsbereidheid, en dus van bedrijfsresultaat, zitten in afweermechanismen, gevoed door werkdruk en onzekerheden. Bewustzijn van deze 'onderstroom' — zonder oordeel — is cruciaal.
  • De laatste jaren vinden baanbrekende nieuwe inzichten plaats op technieken voor bewustzijnsontwikkeling. Via het Center for Human Emergence is Jan-Willem bij de verkenning hiervan betrokken.
  • Door bewustzijn omtrent een wenkend perspectief te ontwikkelen, onstaat energie om te verbinden. Als mensen deze energie zaaien, worden de juiste resultaten geoost, en volgt bloei van de organisatie. Dit uit zich in goed bedrijfsresultaat: organisatiebloei.


Op de portaalpagina vindt u de werkterreinen waarop Imergis actief is.

Imergis organisatiebloei