Profiel OpenTopo Gemeentenatlas Kaarten Contact  

Geografische open-data GIS bestanden

Om deze bestanden te gebruiken is een GIS applicatie nodig die het GeoPackage formaat en ESRI Shapefiles kan tonen.
De datasets hieronder zijn actueel per 1 februari 2019 tenzij anders vermeld. De data is in principe UTF-8 tekstgecodeerd en hanteert RD (EPSG:28992) als coördinaatstelsel.
Deze bestanden zijn open data onder CC-BY licentie, wat neerkomt op "bronvermelding". Bij gebruik van deze datasets op kaartbeelden dient de bronvermelding als volgt te worden opgenomen: "Bron: [bron], CC-BY [bronhouder]" waarbij [bron] staat voor de vermelde bron, dus "BRT" (="Top10NL"), "BAG", "BRK", "OSM", "PRK", "NWB", "Antenneregister", enz. De [bronhouder] staat meestal ook vermeld. Voor BRT(/Top10NL), BAG en BRK is dat het Kadaster. Voor NWB is dat Rijkswaterstaat. Voor OSM data is dat de "OpenStreetMap Contributors". Bij twijfel, stuur een e-mail.
 
Grenzen/vlakken

Infrastructuur/lijnen
Objecten/punten
Stijlbestanden voor PostGIS OpenTopo bronnen
Grenzen Politie Basisteams? Graag eerst even melden bij de Dienst Geo van de Nationale Politie.

Disclaimer: Deze datasets zijn met grote zorg samengesteld. Alle gebruikte bronbestanden zijn van hoge kwaliteit. Desondanks kunnen de kaarten onjuistheden bevatten. Aan deze kaartbladen kunnen geen rechten worden ontleend. De kaartmaker kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden over eventuele schade opgelopen door het gebruik van deze data.

Alle gebruikte bronnen zijn officieel open geodata. Mocht u desondanks menen dat er sprake is van copyright schending, neemt u dan contact op met de kaartmaker, Jan-Willem van Aalst
.

Op de portaalpagina vindt u de werkterreinen waarop Imergis actief is.

Imergis organisatiebloei